Name Total creditRecent average credit Country
1) Grzegorz Roman Granowski 2,848,190,286 7,566,470.76 Poland
2) Profile tito 266,054,673 1,459,694.83 Poland
3) Profile [B@P] Daniel 226,864,764 1,232,044.73 Poland
4) kain 194,684,490 476,860.48 Poland
5) LQG 147,038,107 333,112.11 Poland
6) oscark 373,611,853 285,699.93 Poland
7) Loki 4,065,825 61,631.93 Poland
8) Azaney 4,904,100 54,760.83 Poland
9) ByRad 59,066,285 52,205.43 Poland
10) bartek2 10,429,667 23,234.67 None
11) tomek 10,839,823 19,356.50 Poland
12) Eliksir 614,850 15,961.20 Poland
13) Maciej 25,775,682 14,135.47 Poland
14) barcik 6,381,087 9,494.75 Poland
15) MartaJ 1,238,775 9,185.13 International
16) Thyme 124,604,125 8,607.13 Poland
17) Kuba Svensk 25,408,400 7,726.92 Poland
18) yarq 13,623,325 7,488.05 Poland
19) Ola 221,100 3,444.71 Poland
20) drWarlock 11,655,000 2,505.76 Poland
Next 20