Name Total creditRecent average credit Country
1) Profile tito 555,636,248 1,658,180.70 Poland
2) kain 333,725,978 607,228.79 Poland
3) Profile Jerzy_Przytocki 46,887,470 369,773.52 Poland
4) Hubert Kozinski 34,386,001 339,186.32 Poland
5) LQG 203,747,857 299,332.92 Poland
6) oscark 426,278,728 232,478.60 Poland
7) Kuba Svensk 48,048,649 140,629.49 Poland
8) Vrael 100,679,019 134,068.83 Poland
9) Grzegorz Roman Granowski 4,016,606,361 102,133.12 Poland
10) legen_dary 33,327,450 78,876.81 Poland
11) michal_saper 24,121,671 61,463.98 Poland
12) Profile mj19 10,007,125 58,532.33 Poland
13) ByRad 71,770,785 54,601.75 Poland
14) Maciej 28,687,282 43,487.70 Poland
15) Arek 5,547,375 34,316.41 Poland
16) TJM 24,885,296 23,022.76 Poland
17) Tytaj11 7,253,600 20,065.44 International
18) Edi 9,733,750 15,959.50 Poland
19) I. Thorne 1,342,350 15,579.61 Poland
20) Biedron 9,008,177 13,052.61 Poland
Next 20