Name Total creditRecent average credit Country
1) Grzegorz Roman Granowski 3,696,842,261 6,613,546.22 Poland
2) Profile tito 409,013,873 1,419,900.65 Poland
3) oscark 404,083,778 100,985.34 Poland
4) Aleksander 401,265,495 0.09 Poland
5) Profile [B@P] Daniel 361,259,064 800,304.56 Poland
6) zablociak 302,966,028 0.09 Poland
7) kain 232,496,810 552,146.26 Poland
8) Profile PDH 231,517,362 56,843.08 Poland
9) SKB@P 224,665,640 0.08 Poland
10) LQG 175,849,382 275,771.52 Poland
11) Filu 166,510,455 0.10 Poland
12) Thyme 124,678,325 0.08 Poland
13) Sebastian M. Bobrecki 110,801,812 0.10 Poland
14) sob 106,992,900 0.09 Poland
15) Profile AL ADIM 100,303,205 0.09 Poland
16) Karol91 97,685,650 0.10 Poland
17) Vrael 91,388,975 164,091.47 Poland
18) rp1polska 85,229,929 0.09 Poland
19) Peciak 73,588,036 0.09 Poland
20) gaballus 72,363,859 0.09 Poland
Next 20