Name Total creditRecent average credit Country
1) vanos0512 862,450,485 4,301,070.21 Taiwan
2) Cute_Martin 96,736,464 232,043.45 Taiwan
3) Zero 52,347,475 107,582.70 Taiwan
4) sleepymic 53,669,023 103,695.94 Taiwan
5) kuroko 11,468,775 87,003.49 Taiwan
6) gychieh 8,014,257 56,407.89 International
7) davidash 134,245,464 47,950.78 Taiwan
8) Leo Hsu 97,684,125 44,590.16 Taiwan
9) huanghubert 48,718,487 40,475.51 Taiwan
10) jeremytesttw 79,194,088 37,440.16 Taiwan
11) fanghuns 65,020,075 34,772.43 Taiwan
12) kjyu 19,941,378 6,893.10 Taiwan
13) moth 101,220,092 4,330.48 Taiwan
14) Shawn Chang 11,990,181 3,672.09 Taiwan
15) naifangchi 66,647,148 3,627.04 Taiwan
16) Joshua 17,000 1,077.72 Taiwan
17) AzusaTachiba 665,100 1,007.84 Taiwan
18) FATE 787,175 952.34 Taiwan
19) Sunnia Shih 1,210,627 892.26 Taiwan
20) Alberthuang 225,620 166.40 Taiwan
Next 20