Name Total creditRecent average credit Country
1) 4ys 265,800,137 449,388.81 Poland
2) Biedron 46,439,659 80,270.31 Poland
3) dezajner 86,446,260 66,073.54 Poland
4) Marius 131,864,957 10,600.88 Poland
5) Paweł Bulwan 525,000 7,290.38 Poland
6) Paudys 30,849,962 3,602.32 Poland
7) Severian 1,650,412 3,039.71 Poland
8) Robocze 2,770,760 2,000.89 Poland
9) Puma 32,942,833 578.28 Poland
10) genek 7,859,649 542.73 Poland
11) TheSoKaI 64,148,195 36.03 Poland
12) Szymon Sokol 821,286 6.02 Poland
13) necavi 12,792,397 4.28 Poland
14) Edi 18,024,111 2.73 Poland
15) mati998 1,419,225 0.59 None
16) Kamil Bojdoł 21,197,515 0.28 Poland
17) Profile Szopler 1,098,753 0.10 Poland
18) DJ_KS 1,029,298 0.10 Poland
19) szymmirr 501,917 0.10 Poland
20) w0jAk 25,950 0.10 Poland
Next 20
//